സ്നേഹം നീ നാഥാ (ചാർലി )
This page was generated on September 27, 2023, 2:04 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 2015
സംഗീതംഗോപി സുന്ദർ
ഗാനരചനറഫീഖ് അഹമ്മദ്
ഗായകര്‍രാജലക്ഷ്മി അഭിരാം
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: December 13 2015 12:49:53.

സ്നേഹം നീ നാഥാ...കാരുണ്യം നീയേ....
പാപം പോക്കൂ നീ...
ദൈവസുതനേ......
മൂകമരുഭൂവിൽ ജീവജലമായ് നീ...
ദാഹാർത്തരിവരിൽ സദാ ചേരണേ....
സ്നേഹം നീ നാഥാ...കാരുണ്യം നീയേ....
പാപം പോക്കൂ നീ...
ദൈവസുതനേ......

ഗാഗുല്‍ത്താമലതന്‍ തീരാവഴിയേ....
നീറും കാലടിയാൽ കേറും ദേവാ...
തിരുമെയ്യിൽ ഓരോ മുറിവേൽക്കുമ്പൊഴുമേറെ
കനിവാർന്നോൻ നീയന്നാ മൃതിദൂതരിൽ ദേവാ....
സ്നേഹം നീ നാഥാ...കാരുണ്യം നീയേ....
പാപം പോക്കൂ നീ...
ദൈവസുതനേ......

ആ...ആ....ആ...ആ....
ആണിപ്പഴുതുകളാൽ ചൂഴുന്നൂകിൽ
ചോരത്തീമഴയിൽ ആളും നാഥാ....
അറിവില്ലാ പാപികളോടെതിർവാക്കരുളാതെ....
തിരുവിഷ്ടം വാഴാനായ് ബലിയായവനേ നീ...

സ്നേഹം നീ നാഥാ...കാരുണ്യം നീയേ....
പാപം പോക്കൂ നീ...
ദൈവസുതനേ......
മൂകമരുഭൂവിൽ ജീവജലമായ് നീ...
ദാഹാർത്തരിവരിൽ സദാ ചേരണേ....
സ്നേഹം നീ നാഥാ...കാരുണ്യം നീയേ....
പാപം പോക്കൂ നീ...
ദൈവസുതനേ......

 malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts