മതി മൌനം വീണേ [M] (പ്രേം പൂജാരി )
This page was generated on August 11, 2020, 4:48 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1999
സംഗീതംഉത്തം സിംഗ്‌
ഗാനരചനഓ എന്‍ വി കുറുപ്പ്
ഗായകര്‍കെ ജെ യേശുദാസ്
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 14:49:09.


മതി മൗനം വീണേ പാടൂ ♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.
മധുരം നിന്‍ രാഗാലാപനം♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.
ഉം......................................................................
|| സഗമധനിസ ധനിധമഗമ സധനിസാ മ ....♫.....♫...♫.... ||
മതി മൗനം വീണേ പാടൂ മധുരം നിന്‍ രാഗാലാപം
കൊതി കൊള്ളും പൂവിന്‍ കാതില്‍
കിളി ചൊല്ലും മന്ത്രം പോലെ....
എന്തിനീ മൗനം എന്തിനീ നാണം (൨)
നിന്‍ തന്ത്രി മീട്ടി ഞാന്‍ നിന്നുയിര്‍ തൊട്ടു ഞാന്‍
എന്തിനീ മൗനം എന്തിനീ നാണം (൨)
♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.
ഉംഉ..... ഒഓ...... ഉംഉ...... ഒഓ........ഓ...ഓ....
♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.
കാണാക്കിനാവിന്‍റെ സൗഗന്ധികങ്ങള്‍
♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.
കാണാക്കിനാവിന്‍റെ സൗഗന്ധികങ്ങള്‍
കാണിക്കയായ് വെച്ചൂ ഞാന്‍ നിന്‍റെ മുമ്പില്‍
കൈക്കൊള്‍വതാരെന്‍ ഉള്‍പ്പൂവിന്‍ ഗന്ധം
മുത്തായ്ച്ചിരിക്കും മുഗ്ധാനുരാഗം
എന്തിനീ മൗനം എന്തിനീ നാണം (൨)
♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.
നിന്‍ സ്വരം കേള്‍ക്കാനായ് പിന്നെയും വന്നു ഞാന്‍
എന്തിനീ മൗനം എന്തിനീ നാണം (൨)
♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.
|| സസസസ സസസസ സസസസ സസസസ |
സനിധനിധനിധ..........ധനിധമ ഗാ..... ||
|| സഗമധ നി_ _സ ഗാ................. |
സഗാമ ധനി_സ രി..................... ||
|| സനിസസ _നിരിസ ധനിസഗ _ _രിസ |
ധാസഗ _ധാധ ഗാ..................... ||
♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.♪.,.♫.,.
സ്നേഹിക്കുമാത്മാവിന്‍ തേന്മൊഴിയെല്ലാം (൨)
ആരോടും ചൊല്ലാത്തൊരാശകളെല്ലാം
താരങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കേ രാഗേന്ദു കേള്‍ക്കേ
താരസ്വരത്തില്‍ ഞാന്‍ പാടുമെന്നും
എന്തിനീ മൗനം എന്തിനീ നാണം (൨)
മതി മൗനം വീണേ പാടൂ മധുരം നിന്‍ രാഗാലാപം
കൊതി കൊള്ളും പൂവിന്‍ കാതില്‍
കിളി ചൊല്ലും മന്ത്രം പോലെ....
എന്തിനീ മൗനം എന്തിനീ നാണം (൪)
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts