അശ്വഹൃദയ
ആകാശവാണി ലളിതഗാനങ്ങള്‍
Ashwa Hrudaya (AIR Lalithagaanangal )
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം ലഭ്യമല്ല
സംഗീതംമുരളി സിതാര
ഗാനരചനതങ്കന്‍ തിരുവട്ടാര്‍
ഗായകര്‍അഖില ആനന്ദ്
രാഗംലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: November 27 2013 02:57:35.

അശ്വഹൃദയ സ്മൃതിമന്ത്രമുണർന്നു
ഋതുപർണ്ണ രഥവേഗം തുടർന്നു...(2)
ഉത്തരീയം തേടി..യോജനകൾ താണ്ടി
അക്ഷഹൃദയം പകർന്നു
നളദമയന്തീ ഹിതമാകെ പുലർന്നു...
അശ്വഹൃദയ സ്മൃതിമന്ത്രമുണർന്നു
ഋതുപർണ്ണ രഥവേഗം തുടർന്നു...

പ്രണയസൗരഭ്യം സൗഗന്ധികമായ്
വിടർന്നു മനസ്സിൻ മലർവാടിയിൽ...(2)
ദേവപരീക്ഷണസഞ്ചയത്തിൽ ദ്രുതം
സ്വയമറിഞ്ഞുണർന്നു ഹൃദയം
ശുഭ സ്വയംവരം വിധിവിഹിതം...
അശ്വഹൃദയ സ്മൃതിമന്ത്രമുണർന്നു
ഋതുപർണ്ണ രഥവേഗം തുടർന്നു...

മാനവജന്മത്തിൽ ധർമ്മപരീക്ഷണം
കണ്ണുനീർ കയങ്ങൾ തീർക്കും....(2)
നിർമ്മലമനസ്സിൽ തെളിയും ശാന്തം
നർമ്മരസം തുളുമ്പും സ്വാന്തം
ഭാഗ്യ ജന്മമംഗളം ജീവനാന്തം...
(അശ്വഹൃദയ...)

 malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts